6 aya varan taksit seçenekleri!

Kredi kartı ödemelerinizi taksitli gerçekleştirebilirsiniz

Bize Ulaşın

0850 885 10 58

Pazartesi-Cuma 09:00- 18.00

Logo ClickBus

GidişKalkış biletinizi seçtikten sonra dönüş biletinizi seçebilirsiniz.

Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, CLICKBUS SEYAHAT HİZMETLERİ A.Ş. (“ŞİRKET”)  tarafından www.clickbus.com.tr web sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulaması (“CLICKBUS” veya “SİTE”) üzerinden sunulan hizmetlerin gizlilik şartlarını belirlemekte, kişisel bilgilerin güvenlik ve gizliliğine ilişkin politikaları ve uygulamaları açıklamaktadır.

Lütfen SİTE’yi kullanmadan ve güvenli bir şekilde bilgilerinizi paylaşmadanönce Gizlilik Sözleşmesi’nin çıktısını alarak tamamını dikkatlice okuyunuz. Bu SİTE’yi ziyaret eden, SİTE’de dolaşan, SİTE’ye üye olan, SİTE’de alışveriş yapan her gerçek ve tüzel kişi (“Kullanıcı/lar”) işbu Gizlilik Sözleşmesi’ni okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır. CLICKBUS, Gizlilik Sözleşmesi içeriğini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu sebeple, CLICKBUS, Kullanıcılar’a işbu Gizlilik Sözleşmesi’ni SİTE’ye yapılan her ziyaretten önce tekrar okumalarını tavsiye eder. Gizlilik Sözleşmesi’ni kabul etmeyen KULLANICI SİTE’yi bir daha kullanmamalıdır.

UYARI

18 yaşını doldurmamış olanlar ve kısıtlıların CLICKBUS’ta işlem yapmaları için veli veya kanuni temsilcilerinin rızası gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış olanlar ve kısıtlıların CLICKBUS’u kullanmalarından doğacak her türlü sorumluluk yasal temsilcilerine aittir. 

 1. 1. CLICKBUS’ta alışveriş yapmak güvenli midir?
  1. 1.1. CLICKBUS, Kullanıcılar’ın veri güvenliğini sağlamak için en iyi ve en önemli güvenlik sistemlerini kullanmaktadır:

   • Comodo (dünyadaki en büyük güvenlik sertifikası şirketlerindendir) SSL Güvenlik Sertifikası, Kullanıcılar’ın kredi kartı bilgileri, adres vb. kişisel bilgileri ile talep geçmişlerinin yayınlanmayacağını garanti altına almaktadır. Bu teknoloji aynı zamanda bilgi trafiğine üçüncü kişilerce erişimi engellemektedir.

   • Zırhlı Site Sertifikası, gerçek zamanlı olarak SİTE üzerinde olabilecek açıkları kontrol ederek SİTE’nin güvenli olduğunu denetlemektedir.

  2. 1.2. Kullanıcılar, CLICKBUS’un gizlilik ve güvenliğe azami derecede önem verdiğini, buna karşın, internetin tüm dünyaya açık ve herkesin erişim sağlayabildiği ve bu sebeple tamamen güvenli olmayan bir ortam olmasına istinaden CLICKBUS’un güvenlik garantisinin internet dâhilindeki riskleri azaltmak amacıyla makul olan azami özen ve çabayı göstermekle sınırlı olduğunu kabul ederler. ŞİRKET, üçüncü kişi müdahaleleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kendi kastıyla olmayan ve kontrolü dışında gerçekleşen izinsiz kişisel bilgi kullanımlarından ve internet kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi dolaylı veya dolaysız veri kaybından dolayı ilgili Kullanıcı’nın veya herhangi bir üçüncü kişinin uğradığı zararlardan sorumlu değildir.
  3. 1.3. SİTE’nin güvenlik seviyesini arttırmak amacıyla; fikri mülkiyet ve rekabet mevzuatına aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ihlali, tehdit içerikli, ırkçı veya cinsiyetçi içerikli mesajlar gönderilmesi, CLICKBUS’un sistemine müdahale ve/veya herhangi bir virus ve benzeri zararlı yazılımların kullanılması durumu dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak üzere gerekli durumlarda ŞİRKET, Kullanıcı’ya karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklı kalmak üzere, Kullanıcı’nın CLICKBUS ile ilişiğini derhal sonlandırma hakkına sahiptir.
 2. 2. Bilgi paylaşımı
  1. 2.1. CLICKBUS, hizmet konusu alışveriş işleminin tamamlanması için gerekli olanlar hariç, Kullanıcılar’ı herhangi bir veri paylaşımı için zorlamaz. Bununla birlikte, Kullanıcı’nın CLICKBUS’un herhangi bir kampanyasından faydalanmak istemesi halinde, CLICKBUS Kullanıcı’dan ek bilgi talep edebilir. Bu bilgiler, Kullanıcı’nın gerekli sayfalara başvuru veya kayıt yapmasını takiben Kullanıcı’nın kendiliğinden verdiği bilgiler olarak kabul edilecektir.
  2. 2.2. 18 yaşını doldurmamış olanlar ve kısıtlıların e-mail adresleri ve kişisel bilgilerini SİTE üzerinden bildirmeleri için veli veya kanuni temsilcilerinin rızası gerekmektedir.
  3. 2.3. Kullanıcı, CLICKBUS’a sunduğu bilgilerin doğruluğundan sorumludur. CLICKBUS’un Kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından SİTE’ye girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. Bu sebeple  Kullanıcı, SİTE’ye gönderilen içerikler ile ilgili sorumluluğun tamamen kendine ait olduğunu, CLICKBUS’un söz konusu içeriklerin yol açabileceği herhangi bir hukuki, cezai vb. bir durumla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
  4. 2.4. ŞİRKET, Kullanıcı’nın iznini almadan ve kasten, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini reklam ve/veya benzeri amaçlarla kullanmayacağını, bu bilgileri başka kişi ve kurumlarla paylaşmayacağını kabul eder. Kullanıcılar’ın kişisel bilgilerinin paylaşımı konusunda, ŞİRKET’in sorumluluğu işbu Gizlilik Sözleşmesi’nin 1.2. madde hükmüne tabidir.
  5. 2.5. ŞİRKET, reklam ve/veya benzeri amaçlar için olmamak üzere, Kullanıcılar tarafından CLICKBUS üzerinden veya başka araçlarla kendisine sunulan bilgi ve belgeleri saklayabilir, kullanabilir ve işleyebilir. ŞİRKET, daha kaliteli hizmet vermek ve Kullanıcılar’ın güvenliğini sağlamak amacıyla CLICKBUS üzerinden işlem yapan Kullanıcılar’ın hareketlerini kayıt altına alabilir. Kullanıcılar, CLICKBUS’u kullanmaya başlamakla, CLICKBUS üzerindeki işlemlerinin kayıt altına alınabileceğini ve bu kayıtlardan elde edilen bilgilerin istatistikler üretilmesinde kullanılabileceğini, ticari sırlar hariç olmak üzere, söz konusu bilgilere ilişkin fikri mülkiyet haklarının münhasıran ŞİRKET’e ait olduğunu, bu konuda ŞİRKET’ten herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede belirtilen haller dışında, ŞİRKET Kullanıcılar’a ilişkin olarak elde etmiş olduğu bilgileri, gizli tutacak, CLICKBUS’ta sunduğu hizmetin amaç ve gerekleri dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. ŞİRKET ile paylaşılmadan önce herhangi bir şekilde kamuya açık hale gelmiş bilgiler ve yasal olarak açıklanması zorunlu olan bilgiler gizlilik yükümlülüğünün dışındadır.
 3. 3. E-posta teklifleri ve servisleri

  Kullanıcı’ya e-posta gönderimi yalnızca Kullanıcı’nın izin vermesiyle gerçekleşir ve Kullanıcı dilediği zaman CLICKBUS’a bildirimde bulunarak e-posta almaktan vazgeçebilir. CLICKBUS, kendi politikaları doğrultusunda, izinsiz e-posta gönderimi (spam) yapmaya karşıdır. Kullanıcı SİTE‘ye üye olurken promosyon ve/veya bilgilendirme e-postalarını alıp almama konusunda seçim yapma hakkına sahiptir.

 4. 4. CLICKBUS tarafından sunulan bilgi ve hizmetlerin mülkiyeti
  1. 4.1. CLICKBUS’un tüm hakları ŞİRKET’e aittir. SİTE üzerindeki hiçbir içerik herhangi bir hakkın Kullanıcı’ya devri olarak yorumlanmamalıdır. SİTE içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri, dosyalar, veri tabanları, kataloglar, metinler, markalar, sloganlar, logolar, resimler, görsel ve işitsel imgeler vb. fikir ürünleri, Kullanıcı’nın SİTE’den faydalanarak oluşturduğu ve/veya Kullanıcı’nın SİTE’yi kullanımıyla ilişkili olanlar dahil olmak üzere,  ŞİRKET’e ait olup Türk yasalarınca korunmaktadır ve ŞİRKET’in yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kişisel ve/veya ticari amaçla kopyalanamaz, tekrar üretilemez, işlenemez, başka bir mecrada izinsiz olarak yayınlanamaz, çoğaltılamaz, kaynak koda dönüştürülemez, ayrıştırılamaz, kullanılamaz, dağıtılamaz ve/veya satılmaz. Bu sebeple, Kullanıcılar, SİTE’deki bilgileri hukuka, Kullanım Koşulları’na ve işbu Gizlilik Sözleşmesi’ne aykırı şekilde kullanmaları durumunda yasal yaptırımlarla karşılaşabilirler.
  2. 4.2. KULLANICI, SİTE içerisindeki servisleri veya bilgileri yasal olarak ticari amaçlı olarak kabul edilen şekilde kullanmamayı taahhüt eder. CLICKBUS, hukuka aykırı, diğer Kullanıcılar’a veya SİTE’de belirtilen ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu firmalara zarar verebilecek nitelikteki her türlü içeriği ve iletişimi SİTE’den kaldırma ve sonlandırma hakkını saklı tutar. Bununla birlikte, işbu Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar CLICKBUS’un SİTE içerisindeki hiçbir üyeyi veya içeriği tek tek incelemek zorunda olduğu şeklinde yorumlanamaz. İstisnai durumlar hariç, SİTE üzerindeki bütün içerik ve iletişim ile ilgili yapılacak olan her türlü kontrol ve yaptırım örneklemler üzerinden gerçekleştirilecektir.
 5. 5. Çerezler

  Çerezler bir web sitesinden kullanıcının bilgisayarına aktarılan küçük veri arşivleridir. Çerezler kişisel bilgileri kaydetmezler. CLICKBUS’ta çerezler yalnızca Kullanıcılar’ın ziyaret sayılarını ölçümlemek ve onların alışveriş süreçlerini iyileştirmek amacıyla kullanılır. Bu süreç boyunca Kullanıcı’nın tüm verileri ŞİRKET tarafından gizli tutulur. Kullanıcılar’ın CLICKBUS’taki verileri otomatik bir şekilde kayıt altında tutulacağı için insan kaynaklı suiistimallerden etkilenmezler.

  Diğer hükümler

  1. 5.1. Kullanıcı’nın CLICKBUS’a sunduğu bilgileri değiştirme hakkı bulunmaktadır. Ancak bu hak Kullanıcı’nın vermiş olduğu yanlış bilgilerden ötürü CLICKBUS’un veya üçüncü kişilerin zarar görmesi durumunda, CLICKBUS’un Kullanıcı’nın SİTE içerisindeki tüm aktivitelerini durdurma, SİTE’ye erişimini engelleme ve hukuki yollara başvurma haklarına halel getirmez.
  2. 5.2. 18 yaşından küçük veya kısıtlı bir Kullanıcı’nın, CLICKBUS’un sunduğu bir ödüle hak kazanması halinde, söz konusu Kullanıcı’nın velisinin veya kanuni temsilcisinin de gerekli bilgileri vermek ve ödülü almak amacıyla ödül teslim yerinde bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda, CLICKBUS, ödülün teslim alınması için gerekli bilgileri vermek üzere ilgili veli veya kanuni temsilcinin telefon numarasını ve/veya ödülü yollamak üzere ilgili veli veya kanuni temsilcinin adres bilgilerini talep edebilir.
  3. 5.3. Kullanıcı, Kullanıcı veya üçüncü kişilerin  SİTE’yi yanlış kullanması veya CLICKBUS’un kontrolü haricindeki durumlar sonucu oluşabilecek zararlardan CLICKBUS’un sorumlu olmadığını kabul eder.
  4. 5.4. CLICKBUS tarafından yazılı bir biçimde istenmediği ve onaylanmadığı takdirde, SİTE ve ŞİRKET tarafından sunulan ürünlerle veya diğer hizmetlerle ilgili hiçbir öneri veya fikir kabul edilmeyecektir. Kullanıcı, herhangi bir fikir alışverişinin CLICKBUS’un veya üçüncü kişilerin ürün ve servislerinin geliştirilmesi/yaratılması gibi amaçlarla kullanılabileceğini ve bu durumda CLICKBUS’un veya üçüncü kişilerin Kullanıcı’ya herhangi bir karşılık ödemekle yükümlü olmadığını kabul ve beyan eder.
  5. 5.5. İşbu Gizlilik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün, mahkeme ve yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
  6. 5.6. ŞİRKET’in işbu Gizlilik Sözleşmesi’nin herhangi bir bölümünü uygulamaması, bu Gizlilik Sözleşmesi kapsamında, ŞİRKET’in geçmiş veya gelecekte herhangi bir hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.
  7. 5.7. Kullanıcılar, CLICKBUS üzerinden aldıkları hizmetlerden doğan hak ve yükümlülüklerini, ŞİRKET’in yazılı izni olmaksızın, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemezler.
  8. 5.8. Taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümünde CLICKBUS kayıtları esas teşkil edecektir.
  9. 5.9. ŞİRKET, yasal tebligat yolları ile tebligat yapma hakkı saklı kalmak üzere, elektronik haberleşme kanallarını kullanarak da Kullanıcılar’a geçerli şekilde bildirimde bulunabilir.
  10. 5.10. Kullanıcılar, soru, şikayet ve talepleri için ŞİRKET’e aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak ulaşabilirler:

   • Adres: Kore Şehitleri Caddesi, Mithat Ünlü Sokak, Gelişim İş Merkezi, No: 7 Kat: 3 Daire: A Esentepe - İstanbul 

   • Telefon: 0850 885 10 58

   • Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma, 09:00-18.00.

  11. 5.11. Kanunlar ihtilafı kuralları gözetilmeksizin, işbu Gizlilik Sözleşmesi Türk Hukukuna tabi olup işbu Kullanım Koşulları'ndan veya CLICKBUS’un kullanımından kaynaklanan veya CLICKBUS ile ilgili her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilmiş olan bütün koşulları okuyup, inceleyip, tamamen kabul ettiğini ve ilgili şartların hepsine uyacağını ve ilgili yükümlülüklerin hepsini doğru bir şekilde yerine getireceğini kabul ve beyan eder.

©  2015 ClickBus – CLICKBUS SEYAHAT HİZMETLERİ A.Ş. Tüm hakları saklıdır.