6 aya varan taksit seçenekleri!

Kredi kartı ödemelerinizi taksitli gerçekleştirebilirsiniz

Bize Ulaşın

0850 885 10 58

Pazartesi-Cuma 09:00- 18.00

Logo ClickBus

GidişKalkış biletinizi seçtikten sonra dönüş biletinizi seçebilirsiniz.

Kullanım Koşulları Sözleşmesi

www.clickbus.com.tr, Kore Şehitleri Caddesi, Mithat Ünlü Sokak, Gelişim İş Merkezi, No: 7 Kat: 3 Daire: A Esentepe - İstanbul  adresinde mukim CLICKBUS SEYAHAT HİZMETLERİ A.Ş. (“ŞİRKET”) tarafından oluşturulan ve işletilen, çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan, ŞİRKET tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu, yolcu taşıma hizmeti veren kurum ve kuruluşların (“Taşıyıcı Firma/lar”) seferlerinin yayınlandığı ve Taşıyıcı Firmalar’dan otobüs bileti satın alma imkanı sunan bir web sitesi, mobil site ve mobil uygulamadır. (“CLICKBUS” veya “SİTE”). İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi (“Kullanım Koşulları”), SİTE’nin genel kullanım şartlarını belirlemekte ve ŞİRKET tarafından SİTE üzerinden sunulan hizmetlerin kullanım şartlarını düzenlemektedir.

CLICKBUS’a üye olan veya üye olmaksızın CLICKBUS’u ziyaret eden ve kullanan, CLICKBUS üzerinde alışveriş yapan veya yapmayan her gerçek ve tüzel kişi (“Kullanıcı/lar”), işbu Kullanım Koşulları’nı okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır. Kullanıcılar, CLICKBUS üzerinden işlem yapmakla işbu Kullanım Koşulları’na ve CLICKBUS’la ilgili yürürlükteki mevzuata uymayı taahhüt etmiş olurlar ve ŞİRKET’in SİTE üzerinden verdiği hizmetlerden işbu Kullanım Koşulları’na tabi olarak yararlanırlar:

UYARI

18 yaşını doldurmamış olanlar ve kısıtlıların CLICKBUS’ta işlem yapmaları için veli veya kanuni temsilcilerinin rızası gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış olanlar ve kısıtlıların CLICKBUS’u kullanmalarından doğacak her türlü sorumluluk yasal temsilcilerine aittir. 

 1. 1. CLICKBUS’UN GENEL KULLANIM ESASLARI
  1. 1.1. CLICKBUS üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili her türlü bilgi, CLICKBUS’ta açık ve anlaşılır bir şekilde ve Türkçe dilinde yazılı olarak yer almakta olup bilet ve rezervasyon ile ilgili tüm bilgiler de söz konusu koşullara tabi olarak Kullanıcılar’ın erişimine açıktır.
  2. 1.2. CLICKBUS’ta yer alan materyal ve bilgiler (“Taşıyıcı Firma/lar”) tarafından ŞİRKET’e verildiği anda CLICKBUS üzerinde hizmete sunulmaktadır. ŞİRKET, CLICKBUS üzerindeki bilgilerin güncelliğini ve doğrulunu sürekli olarak kontrol etmektedir. Bununla birlikte, ŞİRKET’in tüm itinalı çalışmalarına rağmen kimi zaman SİTE üzerinde yer alan bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, ilgili bilginin güncel durumuyla SİTE üzerindeki durumu arasında farklılıklar olabilir.ŞİRKET, SİTE’de yer alan bilgilerin  güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, amaca uygunluğu hakkında sarih ya da zımni herhangi bir garanti vermemekte veya taahhütte bulunmamaktadır.
  3. 1.3. Kullanıcılar, CLICKBUS’u kullanım amacına ve hukuka uygun amaçlarla ve yürürlükteki mevzuatı gözeterek kullanmak zorundadır. Kullanıcılar’ın, CLICKBUS’ta yaptıkları her türlü işlem ve eylemden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. SİTE üzerinde ŞİRKET ve/veya üçüncü kişilerin haklarına tecavüz niteliğinde kullanımda bulunmak vb. her türlü eylem yasak olup bunlardan doğacak her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya ait olacaktır. ŞİRKET, CLICKBUS’u bu tür işlem ve eylemler yaptığı düşünülen Kullanıcılar’ın kullanımına kapatmak ve yetkili mercilere başvuruda bulunmak dahil olmak üzere uygun göreceği her türlü tedbiri alabilir. Kullanıcılar, ayrıca, ŞİRKET’ın bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
  4. 1.4. ŞİRKET, CLICKBUS üzerinde sağlanan veya üçüncü kişiler tarafından CLICKBUS’a yönlendirilen, hukuka uygun olmayan içeriklerin kaldırılmasında yaşanacak gecikmelerden ya da olası hatalardan sorumlu değildir.
  5. 1.5. ŞİRKET, Kullanıcılar’ın CLICKBUS’a girdikleri bilgileri, onlara herhangi bir bildirim veya uyarıda bulunmaksızın, tamamen kendi takdiri dahilinde olmak üzere, kaldırma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, ŞİRKET CLICKBUS’tan kaldırılmış olsun veya olmasın, Kullanıcılar’ın hak kayıplarını önlemek amacıyla, CLICKBUS üzerinde yaptıkları işlemlerin kayıtlarını tutar.
  6. 1.6. ŞİRKET, Kullanıcılar’ın bilgi güvenliğini korumak için gerekli olan makul her türlü önlemi alır. Bununla birlikte, ŞİRKET’in, üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir ihlal dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, kendi kontrolü dahilinde olmayan durumlar karşısında oluşabilecek veri kayıplarından dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  7. 1.7. ŞİRKET, Kullanıcılar’a kullanım kolaylığı sağlamak için, CLICKBUS’ta doğrudan veya dolaylı olarak, kendi kontrolü altında olmayan, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine, içeriklere ve/veya dosyalara bağlantı (link) verebilir. ŞİRKET’in CLICKBUS üzerinden verilen linkler aracılığıyla erişilen sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, bilgi verme veya reklam amaçlı söz konusu bağlantılar, link verilen siteye veya link verilen sitenin sahibine destek, açık veya zımni bir beyan veya garanti olarak yorumlanamaz. Link verilen web sitelerini ziyaret ve/veya kullanımdan doğabilecek olası zararlar veya kayıplar Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
  8. 1.8. Kullanıcılar, CLICKBUS’un kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temininden sorumludurlar. CLICKBUS’un kullanımından dolayı Kullanıcılar’a ait donanım ve/veya yazılımın zarara uğraması halinde ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  9. 1.9. Kullanıcılar, ŞİRKET’in gerekli gördüğü durumlarda, CLICKBUS’u bakıma alabileceği ve çalışmasını durdurabileceğini, böyle bir durumda ŞİRKET’ten tazminat vb. bir ad altında herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ederler.  Kullanıcı’nın bilgisayarında oluşabilecek genel problemler, sistem hataları, internet sağlayıcısı hataları ve donanım, yazılım, elektrik veya iletişim alt yapısına ilişkin diğer her türlü arıza ve aksaklıklar vb. sebeplerle muhafaza edilmesi gereken anlarda sistemin düzgün çalışmaması sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar ve kayıptan  ŞİRKET sorumlu tutulamaz.
  10. 1.10. CLICKBUS üzerinde Kullanıcılar tarafından yazılan şifreler ve diğer kişisel bilgiler ŞİRKET tarafından korunmakla birlikte, her bir Kullanıcı kendi şifresinin gizliliğinden sorumludur. CLICKBUS, Kullanıcılar’a şifrelerini vb. bilgilerini herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmamalarını tavsiye etmektedir. SİTE’de bir Kullanıcı’nın hesabı/giriş bilgileri/şifreleri/e-posta adresleri ile yapılan her türlü işlem, ilgili Kullanıcı tarafından yapılmış geçerli bir irade açıklaması sayılır ve söz konusu Kullanıcı açısından hukuken bağlayıcıdır. SİTE’de yapılan her türlü işlemden doğan tüm ücret, vergi ve masraflar işlemi yapan Kullanıcı tarafından ödenecek olup, ŞİRKET’in söz konusu ödemeleri yapmak zorunda kalması halinde, ilgili Kullanıcı ŞİRKET’in yaptığı ödemeyi faiziyle birlikte ŞİRKET’e ödeyecek, ayrıca ŞİRKET’in bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin edecektir.
  11. 1.11. Kullanıcılar, ŞİRKET’in işbu Kullanım Koşulları’nda ve/veya CLICKBUS’ta yer alan diğer benzeri politika ve şartlarda, herhangi bir zamanda, Kullanıcılar’a herhangi bir uyarı veya bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabileceğini ve değişikliklerin CLICKBUS’ta yayınlandıkları tarihlerden itibaren söz konusu değişikliklerle bağlı olacaklarını kabul ederler.
  12. 1.12. ŞİRKET, CLICKBUS üzerinde bulunan bilgileri, formları, dosyaları ve her türlü içeriği, SİTE üzerinden yapılabilecek işlemleri, işlemlerin özelliklerini, sunulan hizmetleri, CLICKBUS’un kullanım amacını, Kullanıcılar tarafından kullanılma şekil ve şartlarını dilediği zaman ve Kullanıcılar’a herhangi bir uyarı veya bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. ŞİRKET, ayrıca, tamamen kendi takdiri dahilinde olmak üzere CLICKBUS’u işletmeyi durdurabilir, sonlandırabilir veya belli Kullanıcılar’a hizmet vermeyi durdurabilir.
  13. 1.13. İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün Kullanıcı tarafından ihlali, fikri mülkiyet ve rekabet mevzuatına aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ihlali, tehdit içerikli, ırkçı veya cinsiyetçi içerikli mesajlar gönderilmesi, CLICKBUS’un sistemine müdahale ve/veya herhangi bir virus ve benzeri zararlı yazılımların kullanılması durumu dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak üzere gerekli durumlarda ŞİRKET, Kullanıcı’ya karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklı kalmak üzere, Kullanıcı’nın CLICKBUS ile ilişiğini derhal sonlandırma hakkına sahiptir.
 2. 2. SİTE ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLERİN KULLANIM KOŞULLARI
  1. 2.1. HİZMET ESASLARI
   1. 2.1.1. CLICKBUS, Kullanıcılar’ın, Varan Turizm ve Ulusoy Turizm dahil olmak üzere 60’dan fazla Taşıyıcı Firma’dan, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 3500’den fazla güzergaha, Taşıyıcı Firmalar’ın belirlediği ve CLICKBUS’ta yayınlanan fiyatlar üzerinden otobüs bileti satın almalarını sağlayan bir elektronik platformdur.
   2. 2.1.2. SİTE içeriği “olduğu gibi” esasına dayalıdır. SİTE’de gösterilen otobüs bileti fiyatları da, bu esasa uygun olarak, Taşıyıcı Firmalar’dan anında alınır ve Kullanıcılar’a “olduğu gibi” SİTE üzerinde yansıtılır.
   3. 2.1.3. ŞİRKET, otobüs seferleri düzenlememektedir ve CLICKBUS’ta yer alan Taşıyıcı Firmalar’la doğrudan ilişki sahibi değildir. Otobüs biletleri Kullanıcılar tarafından ilgili Taşıyıcı Firmalar’dan temin edilir. ŞİRKET’in verdiği hizmet, yalnızca Kullanıcılar ile Taşıyıcı Firmalar arasında otobüs bileti alım satımını kolaylaştıran bir elektronik platform servisi sağlamaktan ibarettir. ŞİRKET’in verdiği hizmet, alım, satım, aracılık, temsilcilik, acentalık, mümessillik, ticari işler tellallığı, vekalet, kefalet, garanti, komisyonculuk veya diğer herhangi bir hukuki ilişki oluşturmamaktadır.
   4. 2.1.4. ŞİRKET’in, CLICKBUS üzerinden satın alınması sağlanan ulaşım hizmetlerinden dolayı ve hizmetlerle bağlantılı olarak Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere karşı hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, otobüs biletleriyle ilgili problemler, bagajların zarar görmesi veya kaybolması, sefer iptali, sefer rotalarıyla ilgili değişiklikler vb. durumlarda veya ulaşım hizmetinin verilmediği, geciktirildiği, iyi bir kalitede verilmediği ve oluşabilecek diğer problemler ve/veya kendilerinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı vb. sebeplerle ŞİRKET’ten hiç bir talepte bulunmayacaklardır.
   5. 2.1.5. ŞİRKET, Taşıyıcı Firmalar’a ilişkin olarak CLICKBUS’ta sunulan bilgilerin tamlığı, doğruluğu, güncelliği, hizmet kalitesi ve amaca uygunluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, CLICKBUS’ta yer alan hiçbir bilgi ve içeriğe ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve garanti vermemektedir. CLICKBUS üzerinde bulunan içerik ve sağlanan hizmetlere ilişkin olarak ŞİRKET’in, bağlı şirketlerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının sorumluluğu bulunmamaktadır. ŞİRKET, Taşıyıcı Firmalar ile Kullanıcılar arasındaki hukuki ilişkiye dahil değildir.
  2. 2.2. KULLANICI KAYDI ve ÜYELİK
   1. 2.2.1. Kullanıcılar’ın SİTE üzerinden alışveriş yapabilmeleri için CLICKBUS’a üye olmalarına gerek yoktur. Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen adımları izleyerek CLICKBUS üzerinden alışveriş yapabilirler.
   2. 2.2.2. Herhangi bir Kullanıcı’nın SİTE içerisinde birden fazla hesabı olmasına izin verilmemektedir. Böyle bir durum karşısında ŞİRKET, Kullanıcı’nın hesaplarını otomatik olarak silme hakkını saklı tutar.
   3. 2.2.3. CLICKBUS’a üye olmak isteyen Kullanıcılar’ın üyelikleri, Kullanıcılar CLICKBUS üzerinden üyelik formu doldurmak suretiyle istenilen verileri temin ettikten ve bu veriler CLICKBUS ekibi tarafından onaylandıktan sonra, aktive edilmiş olur. CLICKBUS’a üye olan Kullanıcılar, ŞİRKET’in tamamen kendi takdiri dahilinde olmak üzere muhtelif dönemlerde üyelerine özel olarak yapabileceği kampanyalara katılma ve CLICKBUS üzerinden daha önce yapmış oldukları işlemleri takip etme hakkına sahip olur. CLICKBUS, Kullanıcılar’dan her zaman ek bilgi ve belge isteyebilir.
   4. 2.2.4. Kullanıcılar, CLICKBUS’a üye olmaları halinde, yeni güzergahlar, indirimler ve kampanyalarla ilgili haber bültenlerini e-posta yoluyla alır. Eğer Kullanıcı bu haber bültenlerini almak istemezse ve/veya üyeliğini sonlandırmak isterse iletisim@clickbus.com.tr adresine Pazartesi-Cuma günleri 09:00-18:00 saatlerinde ulaşarak üyeliğini sonlandırabilir.
   5. 2.2.5. Kullanıcılar, CLICKBUS’a girdikleri her türlü bilgi ve belgenin tam, net ve doğru olduğunu, söz konusu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, CLICKBUS’u kullanmadan önce söz konusu değişiklikleri ŞİRKET’e bildireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı, CLICKBUS’a beyan ettiği bilgilerin doğruluğundan ve gerçekliğinden  sorumludur. Kullanıcı’ya gerekli bildirimlerin yapılabilmesi için CLICKBUS’a beyan ettiği bilgiler kullanılacağı için, bu bilgilerdeki herhangi bir yanlışlıktan ötürü Kullanıcı’ya ulaşılamaması durumunda ŞİRKET sorumlu tutulamaz.
   6. 2.2.6. Kullanıcılar, CLICKBUS’a yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceklerdir; aksi halde söz konusu bilgilerin girilmesinden doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacaktır. Bilgilerinde meydana gelen değişikliklerden ŞİRKET’i zamanında haberdar etmeyen ve/veya yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi sunan Kullanıcı, ŞİRKET’in bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür. ŞİRKET’in Kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunu teyit etme ve/veya söz konusu verileri düzeltme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  3. 2.3. OTOBÜS BİLETİ SATIN ALMAK İÇİN İZLENMESİ GEREKEN ADIMLAR

   SİTE üzerinde alışveriş yaparak otobüs bileti satın almak için, Kullanıcılar’ın aşağıdaki adımları uygulaması yeterlidir:

   1. 2.3.1. Ön Bilgilerin Girilmesi:

    • Öncelikle, kalkış yeri, varış yeri ve seyahat tarihi ilgili bölümlere yazılmalıdır.

    • Kullanıcı kalkış yeri, varış yeri ve seyahat tarihi bölümlerini doldurduktan sonra, kendisine seçenek olarak sunulan Taşıyıcı Firmalar’ın sorgu anındaki fiyat ve uygunluk bilgilerini kontrol ederek, bir Taşıyıcı Firma seçmelidir.

   2. 2.3.2. Koltuk Seçimi:

    • Kullanıcı, ad, soyadı, e-posta adresi ve T.C. kimlik numarası bilgilerini SİTE’de belirtilen yerlere girmek suretiyle SİTE üzerinde koltuk seçimi yapma hakkına sahiptir.

    • Koltuk seçimi sırasında yapılacak herhangi bir hatadan ŞİRKET sorumlu değildir. Kullanıcı girdiği bilgilerin geçerliliğinden ve doğruluğundan sorumludur.

    • Kullanıcı tarafından seçilen koltukların Kullanıcı için ayırtılması ancak ödeme tamamlandıktan sonra gerçekleşecektir. Eğer satış gerçekleşmezse seçilen koltuk satış için açık hale gelecek ve başka Kullanıcılar tarafından satın alınmaya açık olacaktır.

    • CLICKBUS üzerinden satın alınacak otobüs biletinin üzerinde yazan isim, ilgili biletle seyahat edecek olan kişinin ismi olmalıdır.

   3. 2.3.3. Kullanıcılar’ın Doldurması Gereken Alanlar:

    • Kullanıcılar, başarılı bir şekilde otobüs bileti alımını gerçekleştirmek için, SİTE’de yönlendirildikleri tüm adımlarda karşılarına çıkan gerekli tüm bilgi alanlarını doldurmakla yükümlüdür.

    • Doldurulan alanlardaki bilgi girişleri, ilgili bankalar ve CLICKBUS ekibi tarafından onaylanacak olup tüm bilgilerin güncel ve doğru olması gerekmektedir. CLICKBUS, Kullanıcı  tarafından yanlış giriş yapılan bilgilerden ve/veya Kullanıcı’nın istenilen veriyi doldurduktan sonra onay vermemesinden sorumlu değildir.

    • 18 yaşını doldurmamış olanlar ve kısıtlıların e-posta adresleri ve kişisel bilgilerini SİTE üzerinden bildirmeleri için veli veya kanuni temsilcilerinin rızası gerekmektedir.

   4. 2.3.4. Ödeme:

    • CLICKBUS, VISA, MASTERCARD ve American Express kredi kartları ile ödeme kabul etmektedir.

    • Kullanıcılar, SİTE üzerinde kendilerinden talep edilen telefon numarası, kredi kartı, vb. bilgilerini girerek otobüs biletlerini satın aldıkları anda ödemeleri CLICKBUS tarafından ilgili kredi kartına yansıtılır.

   5. 2.3.5. Satın Alma İşlemi Onayı:

    • SİTE üzerinde yapılan tüm satın alma işlemleri CLICKBUS ekibi tarafından değerlendirilmeye alınmaktadır. ŞİRKET ödeme sağlayıcısı firmalardan kaynaklanabilecek hatalardan, kesintilerinden, gecikmelerden ve diğer aksaklıklardan sorumlu değildir.

    • Satın alma işlemi tamamlandığında ve değerlendirme süreci sona erdiğinde Kullanıcı’ya satın alma işlemiyle ilgili detaylı bilgi içeren bir onay e-postası gönderilir ve eğer işlem CLICKBUS tarafından onaylandıysa bilet detayı Kullanıcı’ya iletilir.  E-posta kutularında onay mailini bulamayan Kullanıcılar’ın SPAM kutularını kontrol etmeleri önerilir.

    • Satın alma onayının Kullanıcı’ya iletilmesinden itibaren Kullanıcı’nın karşılaşabileceği herhangi bir sorundan dolayı ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmayıp sorumluluk tamamen ilgili Taşıyıcı Firma’ya ait olacaktır.

    • Satın alma işlemleriyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak isteyen Kullanıcılar,  http://www.clickbus.com.tr/tr/login linkinden satın alma sırasında kayıtlı e-posta adreslerini görebilirler.

  4. 2.4. SATIN ALMA İŞLEMİNİN ONAYLANMAMASI

   Ödeme talebinin gerçekleştiği kredi kartı sağlayıcısı ilgili bankanın, (ŞİRKET’in kontrolü dahilinde bulunmayan, kendi iç politikalarına istinaden) ödeme onayını herhangi bir nedenle reddettiği durumlarda, ŞİRKET ilgili satın alma işlemini otomatik olarak iptal edecek ve ödeme reddi ile ilgili bilgileri ödeme sayfasında Kullanıcı’ya sunacaktır.

  5. 2.5. SATIN ALMA İŞLEMİNİN TAMAMLANMAMASI

   Kullanıcının satın alma işlemini tamamlamaması halinde, Kullanıcı’nın satın alma işlemi Kullanıcının kredi kartına yansıtılmayacak ve seçilen koltuk rezerve edilmeyip bir başka Kullanıcı tarafından satın alınmaya açık hale getirilecektir.

  6. 2.6. OTOBÜS BİLETLERİNİN TESLİM ALINMASI

   Otobüs biletini temin etmek için Kullanıcı, planlanan seyahatinden en az yarım saat önce terminalde olmalıdır. Otobüs biletleri, Taşıyıcı Firmalar’ın şubelerinden veya ilgili otobüs terminalinden nüfus cüzdanı veya üzerinde TC kimlik numarası bulunan bir kimlik belgesiyle teslim alınabilecektir.

  7. 2.7. BİLET DEĞİŞİKLİĞİ / İPTALİ
   1. 2.7.1. Otobüs bileti iptal veya değişiklikleri ilgili Taşıyıcı Firma’nın iptal, iade ve açığa alma prosedürlerine göre yapılmaktadır. İlgili Taşıyıcı Firma’nın  iptal, iade ve açığa alma kuralları ŞİRKET tarafından Kullanıcı’ya  gönderilen onay e-postasında yer almaktadır.
   2. 2.7.2. Kullanıcı, otobüs biletini satın aldığı tarih ve güzergah için kullanmak istememesi halinde, erteleme açığa alma ve bilet iptal işlemleri için ilgili Taşıyıcı Firma’ya başvuracaktır. CLICKBUS’un erteleme,açığa alma ve bilet iptali süreçlerinde herhangi bir rolü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
   3. 2.7.3. Otobüs biletinin iptali halinde, otobüs bileti ücreti, tamamen kredi kartından çekilen tutarda, Kullanıcı’nın kredi kartına iade edilecektir. Söz konusu iade işlemi Kullanıcı’nın bir sonraki kredi kartı ekstresine yansıtılacağı için iade 30-60 gün zaman zarfında gerçekleşebilir.
  8. 2.8. GENEL BAGAJ KURALLARI

   Her bir yolcunun 30kg’ye kadar bagaj taşıma hakkı bulunmaktadır. 30kg’yi aşan bagajlar için Taşıyıcı Firmalar ek ücret talep edebilmekte olup söz konusu ücretle ilgili ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bagaj limitiyle ilgili detaylı bilgi için otobüs biletinin alındığı ilgili Taşıyıcı Firma’ya başvurulması gerekmektedir. Bilet gösterilip, fişi alınarak bagaja verilen eşyalarla ilgili tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

 3. 3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE GİZLİLİK
  1. 3.1. CLICKBUS’un tüm hakları ŞİRKET’e aittir. SİTE içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri, dosyalar, veri tabanları, kataloglar, metinler, markalar, sloganlar, logolar, resimler, görsel ve işitsel imgeler vb. fikir ürünleri ŞİRKET’e ait olup, ŞİRKET’in yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kişisel ve/veya ticari amaçla kopyalanamaz, tekrar üretilemez, işlenemez, başka bir mecrada izinsiz olarak yayınlanamaz, çoğaltılamaz, kaynak koda dönüştürülemez, ayrıştırılamaz, kullanılamaz, dağıtılamaz ve/veya satılmaz. Kullanıcı, ŞİRKET’in yazılı izni olmaksızın, SİTE’nin herhangi bir sayfasında veya içeriğinde değişiklik yapmayacak, sayfalarını kopyalamayacak, herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacaktır.
  2. 3.2. ŞİRKET,Kullanıcı’nın iznini almadan ve kasten, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini reklam ve/veya benzeri amaçlarla kullanmayacağını, bu bilgileri başka kişi ve kurumlarla paylaşmayacağını kabul eder. Ancak, herkesin erişimine açık, dünya çapında bir bilgisayar ağı olan internetin tamamen güvenli bir araç olmamasına istinaden, ŞİRKET, üçüncü kişi müdahaleleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kendi kastıyla olmayan ve kontrolü dışında gerçekleşen izinsiz kişisel bilgi kullanımlarından dolayı ilgili Kullanıcı’nın uğradığı zararlardan sorumlu değildir.
  3. 3.3. ŞİRKET, reklam ve/veya benzeri amaçlar için olmamak üzere, Kullanıcılar tarafından CLICKBUS üzerinden veya başka araçlarla kendisine sunulan bilgi ve belgeleri saklayabilir, kullanabilir ve işleyebilir. ŞİRKET, daha kaliteli hizmet vermek ve Kullanıcılar’ın güvenliğini sağlamak amacıyla CLICKBUS üzerinden işlem yapan Kullanıcılar’ın hareketlerini kayıt altına alabilir. Kullanıcılar, CLICKBUS’u kullanmaya başlamakla, CLICKBUS üzerindeki işlemlerinin kayıt altına alınabileceğini ve bu kayıtlardan elde edilen bilgilerin istatistikler üretilmesinde kullanılabileceğini, ticari sırlar hariç olmak üzere, söz konusu bilgilere ilişkin fikri mülkiyet haklarının münhasıran ŞİRKET’e ait olduğunu, bu konuda ŞİRKET’ten herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede belirtilen haller dışında, ŞİRKET Kullanıcılar’a ilişkin olarak elde etmiş olduğu bilgileri, gizli tutacak, CLICKBUS’ta sunduğu hizmetin amaç ve gerekleri dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. ŞİRKET ile paylaşılmadan önce herhangi bir şekilde kamuya açık hale gelmiş bilgiler ve yasal olarak açıklanması zorunlu olan bilgiler gizlilik yükümlülüğünün dışındadır.
 4. 4. DİĞER HÜKÜMLER
  1. 4.1. Kullanıcılar, CLICKBUS üzerinden aldıkları hizmetlerden doğan hak ve yükümlülüklerini, ŞİRKET’in yazılı izni olmaksızın, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemezler.
  2. 4.2. Doğal afetler, yangın, savaş, seferberlik, isyan, grev, lokavt, resmi mercilerce alınmış kararlar, yaygın elektrik kesintisi, altyapı ve internet bağlantı sorunları, bilgisayar korsanı saldırısı gibi, Tarafların makul kontrolleri dışında gelişen ve/veya ŞİRKET’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği benzeri haller mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde, ŞİRKET açısından, temerrüt veya ifa etmeme, vb. hallerden doğan herhangi bir yükümlülük söz konusu olmayacaktır.
  3. 4.3. Taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümünde CLICKBUS kayıtları esas teşkil edecektir.
  4. 4.4. ŞİRKET, yasal tebligat yolları ile tebligat yapma hakkı saklı kalmak üzere, elektronik haberleşme kanallarını kullanarak da Kullanıcılar’a geçerli şekilde bildirimde bulunabilir.
  5. 4.5. Kullanıcılar, soru, şikayet ve talepleri için ŞİRKET’e aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak ulaşabilirler:

   • Adres: Kore Şehitleri Caddesi, Mithat Ünlü Sokak, Gelişim İş Merkezi, No: 7 Kat: 3 Daire: A Esentepe - İstanbul 

   • Telefon: 0850 885 10 58

  6. 4.6. Kanunlar ihtilafı kuralları gözetilmeksizin, işbu Kullanım Koşulları Türk Hukukuna tabi olup işbu Kullanım Koşulları'ndan veya CLICKBUS’un kullanımından kaynaklanan veya CLICKBUS ile ilgili her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.